Steun FFM

We geloven dat God voorziet in alle noden, ook op financieel gebied. Firm Foundation Ministry doet dan ook geen publiek beroep op mensen om te geven. Onze ervaring is dat God door mensen heen werkt. Wil je wel een gift geven, dan is dat uiteraard mogelijk. 

Via het donatieformulier kan je eenmalig doneren of een maandelijks of jaarlijks terugkerend bedrag schenken.
Betaal je liever via Ideal, dan kan dat hier.

Stichting Firm Foundation is bezig met de aanvraag voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


" U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging van het evangelie begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. 16 Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. 17 Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt. 18 Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Het ontbreekt mij aan niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. 19 Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus. 20 Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen."

Filippenzen 4: 15-20

Beleidsplan FFM 2023-2024 .pdf