Liefde voor je gemeenschap

We willen in woord en daad laten zien wie Jezus is. Dit doen we onder andere door voedselpakketten te verstrekken of samen met de gemeenschap te eten. Door een buddy te zijn voor mensen die het moeilijk hebben of eenzaam zijn. Door er te zijn voor diegenen die hun land moesten ontvluchten. Door te evangeliseren tijdens outreaches en in gevangenissen.
Hiervoor hebben we een team van discipelen nodig. Je krijgt bij ons discipelschapstraining voordat je ingezet wordt. Wil je je hiervoor aanmelden? Gebruik dan het formulier onderaan de pagina.

"Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.”

Mattheüs 25:35-37


Aanmelden als vrijwilliger