Algemene voorwaarden

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens
die Firm Foundation Ministry (hierna: “de organisatie”) verwerkt
van haar donateurs, of andere geïnteresseerden.
Indien je de nieuwsbrief aanvraagt, een donatie doet, je
inschrijft voor een cursus of om een andere reden
persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je
uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met
dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en
een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de
persoonsgegevens is:
Firm Foundation Ministry
Bruinsslotstraat 39
9203RX Drachten
KvK nummer: 90788400
mail: info@firmfoundationministry.com
telefoon:

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor
welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
Geslacht, Initialen, Tussenvoegsel, Achternaam
Adres, Postcode, Woonplaats, Land
E-mail adres, Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
IP adres (bij online aanmelding)
Er worden geen medische of andere bijzondere
persoonsgegevens verwerkt.
2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde
persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• je geslacht, initialen, naam, adres, telefoonnummer en emailadres wordt gebruikt voor contact over de
overeenkomst (bestelling, volgen van cursus of aanvraag
onderwijsbrief/nieuwsbrief)
• je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om
betalingen af te wikkelen.
• de door ons verwerkte persoonsgegevens worden tot
uiterlijk vijf jaar na de laatste overeenkomst bewaard. Het
is prettig wanneer de gegevens dan nog bekend zijn. Het
is ten allen tijde mogelijk om te verzoeken de gegevens
eerder te verwijderen.
2.3 De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en
vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau
gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar
dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De
geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou
als individu te herleiden. En worden ook niet verstrekt aan
derden.

3. Bewaartermijnen
De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot
uiterlijk vijf jaar na de laatste overeenkomst. De organisatie zal
de persoonsgegevens binnen deze termijn vernietigen en/of
anonimiseren, tenzij het op grond van de wet (bijvoorbeeld op
grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde
persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval
zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens
gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de
organisatie passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens
beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en
tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de
organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde
verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens
uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de verwerkers
heeft de organisatie een verwerkersovereenkomst gesloten
waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit
de AVG na te leven. Het is mogelijk een lijst op te vragen van al
onze verwerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5.1 Het is mogelijk een verzoek in te dienen
via info@firmfoundationministry.com om je persoonsgegevens
in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De
organisatie zal je verzoek onverwijld in behandeling nemen en
je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het
verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is
gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij
dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking
van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je
eveneens contact opnemen met de organisatie. De organisatie
zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in
behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens
verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting
genoodzaakt is het betreffende persoonsgegeven te bewaren.
Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op
de hoogte brengen.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie
je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, is het
mogelijk een klacht in te dienen.

6. Plaatsing van cookies
6.1 Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van
deze website wordt meegestuurd en door je browser op de
harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers teruggestuurd worden.
6.2 Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou
herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website
kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld.
Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen
van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie
onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te
herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik
van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je
verwijderen via de instellingen van jouw browser.
6.3 Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke
onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij
kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het
surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden
automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
6.4 Via onze website wordt een cookie geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics
informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De
informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google
stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake
is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking
van eventuele persoonsgegevens.
6.5 Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het
verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of
met behulp van de Help-functie van jouw browser.

7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden
via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig
het Privacybeleid te bekijken.