Conferenties en diensten

Naast alles wat we wekelijks aanbieden, willen we ook conferenties en diensten organiseren. Conferenties voor hen die al geloven, met verschillende onderwerpen. Onderwerpen als Heling, Wonderen en Tekenen, Krachtige vrouw of man in Christus worden, Aanbidding, Profetisch leven en nog veel meer.

En speciale "Jesus Saves" conferenties en diensten voor hen die Jezus nog niet kennen. Hier willen we ook outreaches en openlucht diensten aan koppelen.


Wil je op de hoogte gehouden worden wanneer we iets organiseren? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief, onderaan de pagina.

"De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid,
een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.

Jesaja 61: 1-3  


Meld je aan voor de nieuwsbrief